Việc ký kết hợp tác đã mở ra cơ hội mới trong việc đào tạo, tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao về chuyên ngành Hệ thống điện, quản trị doanh nghiệp cho PTC1 cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của EPU.

Tại lễ ký kết, Phó Giám đốc quản lý điều hành PTC1 Nguyễn Hữu Long thông tin, PTC1 đang quản lý hơn 10.000 km đường dây gồm cả 500kV và 220kV, 67 trạm biến áp. Khối lượng quản lý, điều hành hệ thống truyền tải điện lớn nhất trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Đây là thách thức trong việc vận hành hiệu quả hệ thống truyền tải điện giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Giám đốc quản lý điều hành PTC1 đã bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia hợp tác với EPU. Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác về đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giữa PTC1 và EPU trong thời gian qua.

Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa các hoạt động phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài trong thực tiễn nảy sinh. Qua đó, sẽ đáp ứng được nhu cầu trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện trong giai đoạn mới của thời kỳ 4.0.

Tại lễ ký biên bản ghi nhớ, 2 bên đã thông qua một số nội dung hợp tác như: Tăng cường trao đổi thông tin; hợp tác tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm khoa học; nghiên cứu, trao đổi những vấn đề liên quan tới thực tế, lý thuyết và công nghệ mới trong lưới truyền tải điện.

Phối hợp xây dựng và tổ chức các khoá học về chuyên ngành truyền tải điện nhằm tăng cường năng lực quản lý vận hành lưới truyền tải điện cho lực lượng cán bộ công nhân viên của PTC1.

PTC1 tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên (từ năm thứ trở lên 3) của EPU tham quan học tập, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế quản lý vận hành lưới truyền tải điện.

EPU tạo điều kiện cho PTC1 tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc, thợ giỏi phần thực hành và lý thuyết cho cán bộ công nhân.

Phối hợp nghiên cứu, lập đề án và trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt xây dựng hiện trường đào tạo thực hành quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp để phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, thi và kiểm tra sát hạch nghề cho hai đơn vị...

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đã mở ra môi trường thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của EPU tham quan học tập, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế quản lý vận hành lưới truyền tải điện. Đồng thời, EPU cũng là môi trường cho cán bộ, công nhân viên của PTC1 có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao của công ty.

PV