Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn có Văn bản số 1007-TB/HU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyển dụng viên chức giáo dục 2019.

Theo đó, ngày 11/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức họp giao ban. Cuộc họp do ông Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Sau khi nghe ông Lê Hữu Mạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả đăng ký tuyển dụng, các hình thức tuyển dụng, tình hình công tác tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn kết luận: Thống nhất lựa chọn hình thức thi tuyển theo đề xuất của UBND huyện tại Văn bản số 372/BC-UBND ngày 11/7/2019.

Như vậy, bất chấp chủ trương xét tuyển đặc cách của UBND TP, huyện Sóc Sơn vẫn làm trái lệnh. Nếu thi tuyển thì 256 GVHĐ lâu năm (trên 5 năm) ở Sóc Sơn sẽ chỉ như 1 thí sinh tự do, không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì.

Trước đó, ngày 9/7, trong phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ xét đặc cách cho tất cả GVHĐ nếu đạt 3 điều kiện: Thứ nhất, giáo viên có hợp đồng và có đóng bảo hiểm ít nhất 5 năm trở lại đây; thứ hai, có kiểm tra đảm bảo sức khỏe; thứ ba, có năng lực, trình độ phù hợp với vị trí việc làm, tức là giáo viên phải dạy môn mà trường có nhu cầu tuyển dụng.

Người đứng đầu TP cũng cho hay, tới đây, UBND TP sẽ thành lập hội đồng xét tuyển. Sau khi xét tuyển hết (số GVHĐ lâu năm) thì sẽ thi tuyển với số còn lại.

Cách đó không lâu, UBND TP cũng ban hành quyết định về việc tuyển dụng đặc biệt đối với GVHĐ. Theo đó, TP giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp cụ thể đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Chủ trương là vậy, nhưng cách làm trái chiều của UBND huyện Sóc Sơn khiến GVHĐ ở Sóc Sơn... sốc nặng. Dư luận cũng đặt câu hỏi, tại sao TP chỉ đạo một đằng, địa phương lại thực hiện một nẻo. Thiết nghĩ, UBND TP Hà Nội cần phải lên tiếng để bảo đảm quyền lợi cho GVHĐ, đồng thời để chỉ đạo của TP được thực thi.

Hải Hà