Chiến lược gắn kết được Trường ĐH Điện lực truyền tải tới từng giảng viên. Đồng thời, trong quá trình học tập, các bạn sinh viên luôn có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng thông qua việc đi thực tế tại doanh nghiệp và tham gia học tập kiến thức với các tổ chức nghề nghiệp.

Với định hướng nâng cao năng lực nghề nghiệp, chương trình đào tạo kiểm toán, kế toán của nhà trường được thiết kế kết nối với các chứng chỉ của các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế; mang đến cơ hội cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và khả năng làm việc trong các môi trường có tính cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, các tổ chức nghề nghiệp cùng với nhà trường cũng đã luôn gắn kết trong đào tạo, triển khai và phát triển chương trình đào tạo giúp cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp sau này.

Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) có sự lan toả rộng và ảnh hưởng nhất định đến phát triển ngành nghề chuyên nghiệp.

Tháng 11/2013, Trường ĐH Điện lực đã thực hiện kết nối và ký kết biên bản ghi nhớ với VACPA, chính thức hoá các hoạt động hỗ trợ về chuyên môn giữa hai bên. Sau 5 năm triển khai, tháng 10/2018, biên bản ghi nhớ của hai bên đã được gia hạn tiếp tục.

Thực hiện sự ký kết này, các sinh viên kế toán, kiểm toán của Trường ĐH Điện lực sẽ được VACPA hỗ trợ các buổi tham quan công việc, đem lại trải nghiệm và tình yêu công việc cho sinh viên.

VACPA cũng giới thiệu sinh viên năm thứ 3 của nhà trường tham gia kiến tập trong thời gian nghỉ hè nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp. Mới đây nhất, Hè năm 2019, đã có 4 công ty kiểm toán như: Mazars Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á, Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế UNISTARS, Công ty Kiểm toán Anh đón nhận 16 sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Kiểm toán tới kiến tập trong 3 tuần từ 22/7-9/8/2019.

Đồng thời, tổ chức các lớp học thực hành kiểm toán cho sinh viên chuyên ngành Kiểm toán năm thứ 4; giới thiệu sinh viên kiểm toán năm thứ 4 đi thực tập tốt nghiệp tại các công ty kiểm toán; cử các chuyên gia tham gia các buổi talk show cho sinh viên và tham gia các buổi hội thảo khoa học của các giảng viên trong khoa...

Cùng với đó, Trường ĐH Điện lực phối hợp với VACPA trong tổ chức thực hành môn học cho sinh viên kiểm toán theo chương trình, quy trình đào tạo của nhà trường; cử sinh viên tham gia với vai trò tình nguyện viên của VACPA trong các hoạt động của hội và tham gia hỗ trợ VACPA trong chuẩn bị các tài liệu chuyên môn, dịch sách về chuẩn mực về đạo đức cho kiểm toán viên.

Các hoạt động giảng dạy gắn kết giữa Trường ĐH Điện lực và VACPA đã đem lại những hiệu quả tích cực trong đào tạo, tạo lập các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên kiểm toán. Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và tổ chức nghề nghiệp sẽ luôn là chìa khoá cho sự thành công trong đào tạo và khích lệ những sự thay đổi không ngừng trong đào tạo tại nhà trường.

ĐHĐL