Công văn hỏa tốc của UBND TP Hà Nội ghi rõ, UBND TP Hà Nội đã nhận được Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyên dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Sau khi nhận được văn bản của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã giao Sở Nội vụ tổng hợp, rà soát, tham mưu báo cáo UBND TP trước ngày 20/11/2019.

Nhận được thông tin này, một giáo viên hợp đồng ở Sóc Sơn, Hà Nội cho biết: Rõ ràng Hà Nội đã nhiều lần rà soát về các trường hợp giáo viên hợp đồng trên địa bàn TP. Đáng ra, đến nay khi chỉ đạo của cấp trên đã rõ ràng như vậy, UBND TP phải có công văn chỉ đạo cụ thể, đằng này lại vẫn chỉ giao tổng hợp, rà soát, tham mưu, báo cáo.

"Việc báo cáo phải trước ngày 20/11/2019, trong khi đó, vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 ở Sóc Sơn sẽ diễn ra ngày 17/11. Vậy những giáo viên hợp đồng đã qua vòng 1 có tiếp tục đi thi nữa không hay ở nhà chờ rà soát, báo cáo...", giáo viên này đặt câu hỏi.

Trước đó, sau khi Văn bản 5378 của Bộ Nội vụ được phát đi, nhiều địa phương trên cả nước đã lập danh sách tuyển dụng đặc cách.

Ngày 12/11, UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản về việc tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng. Văn bản của UBND tỉnh Hà Nam ghi rõ: UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND các huyện, TP rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với các giáo viên đủ các điều kiện trên.Kết quả báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 17/11/2019.

Trước đó, ngày 11/11, Sở GD&ĐT Đắk Lắk cũng đã có công văn gửi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở yêu cầu lập tờ trình đề nghị Sở GD&ĐT tuyển dụng đặc cách các giáo viên đang hợp đồng giảng dạy theo vị trí việc làm tại đơn vị với 3 điều kiện theo yêu cầu của Bộ Chính trị: Có hợp đồng trước 31/12/2015, có đóng BHXH, còn trong chỉ tiêu biên chế.

Hải Hà