Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kinh nghiệm chuyên môn trong quản lý đô thị của đồng chí Tuấn.

Đồng chí Trần Trọng Tuấn, 50 tuổi, quê ở xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, được kết nạp Đảng ngày 12/9/1991.

Từ năm 1995, đồng chí công tác tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành đoàn (1995 - 1999). 

Trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ 2003-2006, làm Phó Bí thư Thành đoàn kiêm Trưởng Ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, kiêm Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 2006 - 2008, đồng chí công tác tại UBND quận 4, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Từ tháng 4/2008 - 1/2013, công tác tại UBND huyện Bình Chánh, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Từ tháng 2/2013 đến nay, đồng chí công tác tại Sở Xây dựng, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tuấn có trình độ thạc sĩ kuật, cao cấp lý luận chính trị, từng là giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Tuấn đã được nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy chương “Danh dự” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huy chương “Vì thế hệ trẻ”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”, Huy chương “Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam” và nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn và của UBND TP Hồ Chí Minh.

Nghiêm Lan