Khảo sát này được thực hiện dựa trên sự phân tích của hơn 3.200 câu trả lời từ người tìm việc và như ý kiến của hơn 200 doanh nghiệp ngành sản xuất trong cơ sở dữ liệu của VietnamWorks và Navigos Search. 

Báo cáo cho thấy, bên cạnh các lý do liên quan đến lương, thưởng và các phúc lợi xã hội không cạnh tranh, thì việc đi làm xa trung tâm và môi trường làm việc bị ô nhiễm (không khí, tiếng ồn…) đang nằm trong 5 lý do lớn nhất khiến nhân sự ngành sản xuất nghỉ việc. 

TS