Chương trình có sự tham gia của hơn 200 thiếu nhi đến từ 11 huyện, xã thuộc địa bàn dự án ENHANCE (Dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam) và các thiếu nhi đang sinh hoạt tại liên đội trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, lao động trẻ em đang là vấn đề toàn cầu và hiện nay. Theo ước tính của ILO, thế giới hiện có khoảng 152 triệu lao động trẻ em. Lao động trẻ em tồn tại ở mọi lĩnh vực ngành nghề. 

Việc trẻ em phải lao động sớm đã và đang để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa của trẻ em, tác động đến phát triển kinh tế- xã hội, nhất là chất lượng của nguồn nhân lực trong tương lai. Việc tham gia lao động sớm cản trở trẻ em hướng tới sự phát triển về thể chất và tâm lý, cản trở việc tiếp cận và thụ hưởng nền giáo dục phù hợp và việc chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho chính các em.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Diễn đàn

Tại Việt Nam, theo Báo cáo khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2012, Việt Nam có 1,75 triệu trẻ em thuộc nhóm lao động trẻ em, chiếm 9,6% tổng số trẻ em từ 5 đến dưới 17 tuổi. Đa số lao động trẻ em làm việc trong ngành Nông nghiệp (chiếm 67%). 

Trong số lao động trẻ em, chỉ có 45,2% hiện vẫn còn tiếp tục đi học, 52% đã thôi học và 2,8% chưa bao giờ đi học. 

Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm 2019 với chủ đề: “Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ” có ý nghĩa thiết thực khi thế giới đang nỗ lực triển khai việc phòng ngừa lao động trẻ em, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để đảm bảo trẻ em có tương lai tốt đẹp. 

Việt Nam đã cam kết giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua việc ban hành hệ thống pháp luật, chính sách về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, như các quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012...

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã lắng nghe, trao đổi về những tâm tư, nguyện vọng của các em và thể hiện sự quyết tâm, cam kết thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020, hướng tới chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, trong đó có Mục tiêu 8.7 kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025.

Phương Anh