Trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển và vươn ra quốc tế.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những chính sách hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp, cách tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ quốc tế, những rào cản ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp... Thông qua diễn đàn, những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khởi nghiệp cũng sẽ được chuyển tải tới các bộ, ban, ngành chức năng…

Chia sẻ tại diễn đàn, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, khởi nghiệp luôn luôn là bắt đầu, khởi nghiệp đồng nghĩa với bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh sáng tạo.

TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TQ

Theo Chủ tịch VCCI, chìa khóa của sự phát triển quốc gia ở thời điểm hiện tại nằm ở 2 cụm từ quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn vốn con người và khởi nghiệp sáng tạo. “Đây là 2 cánh của nền kinh tế”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Chủ tịch VCCI cũng cho biết, từ ngày 1/1/2020, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Với ASEAN, năm 2020 là năm bản lề quan trọng, kiểm điểm giữa kỳ triển khai các kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN trong 5 năm tới. Với Việt Nam, đây là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN và đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học - công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong xu thế phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ toàn cầu, khởi nghiệp mà đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, giải quyết những khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu cũng như hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo sự phát triển bền vững của các quốc gia nói riêng và khu vực nói chung.

Ông Trần Xuân Đích phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TQ

“Để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể phát triển và trở thành các doanh nghiệp trưởng thành với đóng góp thiết thực cho nền kinh tế thì cần thiết phải phát triển và hình thành hệ sinh thái cho khởi nghiệp sáng tạo, tạo ra sự liên kết, kết nối và nâng cao năng lực của các chủ thể khác, hướng tới hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo”, ông Đích nói.

Về chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ông Đích cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp và tham mưu xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các băn bản hướng dẫn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí đất, quy hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, quy hoạch chi tiết về việc thành lập quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo…

TQ