Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP trong 5 năm qua. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận phải tiếp tục quán triệt Nghị định 98/2014/NĐ-CP, quan tâm công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản chỉ đạo và tạo điều kiện để doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Sắp tới, tỉnh Bình Thuận tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ- CP và định kỳ báo cáo hằng năm để Bộ Nội vụ kịp thời nắm bắt và đề xuất với Chính phủ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Thuận Đỗ Thái Dương cho biết: Một số chủ doanh nghiệp đã có chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng tạo sự gắn kết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương với chủ doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho việc thành lập, phát triển và hoạt động có hiệu quả của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. 

Đến nay, tại tỉnh Bình Thuận có 64 cơ sở Đảng được thành lập tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, với 1.187 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước luôn được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm, nhất là phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, công nhân và người lao động trực tiếp sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 304 đảng viên mới thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có 56 công nhân trực tiếp sản xuất. Thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, Bình Thuận đã kết nạp được 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp.

Song song đó, việc thành lập, tổ chức, hoạt động của các tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp được Tỉnh ủy và các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 507 Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với hơn 74.300 đoàn viên công đoàn. Việc thành lập các cơ sở Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp cũng được các cấp ủy, chính quyền chú trọng thực hiện…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, ở Bình Thuận, việc thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại, vì nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động không ổn định, sản xuất theo mùa vụ, số lượng lao động ít…

Một số chủ doanh nghiệp còn né tránh, ngại tiếp xúc, không muốn thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp mình; một số bộ phận công nhân, người lao động chưa thật sự giác ngộ về chính trị…

Hồng Hiếu