Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong suốt chiều dài 100 năm (từ năm 1919 khi ILO chính thức được thành lập đến nay), các Chính phủ cùng với các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động của 42 quốc gia thành viên ban đầu và nay là 187 thành viên của ILO đã thông qua 190 công ước để thiết lập nên hệ thống tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan tới mọi khía cạnh của lao động, việc làm, bao gồm các tiêu chuẩn về điều kiện lao động, quan hệ lao động, an sinh xã hội.

Tại Việt Nam, các đối tác ba bên cùng các cơ quan có liên quan đang tích cực tham gia đóng góp xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chiến lược phát triển 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045.

Thông qua việc thực hiện khuôn khổ hợp tác trên, với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, ILO đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ có hiệu quả cho Việt Nam.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO trong quá trình nghiên cứu xây dựng hệ thống chính sách và pháp luật lao động của Việt Nam, ngay từ năm 1994, ILO đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bộ Luật Lao động đầu tiên, sau đó hỗ trợ sửa đổi năm 2012 và nay đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Lao động để dự kiến trình Quốc hội thông qua năm 2019.

Bên cạnh đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia của Việt Nam đã được thành lập và hiện là cơ chế ba bên hoạt động hiệu quả nhất ở Việt Nam hiện nay….

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng đặc biệt tới ILO và tất cả các tổ chức, cá nhân dành tâm huyết, trí lực của mình vào việc thực hiện mục tiêu và sứ mệnh của ILO.  

Đồng thời nhấn mạnh, trong suốt mấy thập kỷ qua, Việt Nam và ILO đã cùng nhau hợp tác để hiện thực hóa tư tưởng tương đồng của những nhà sáng lập ILO và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công bằng xã hội, việc làm bền vững vì hòa bình, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Theo Phó Thủ tướng, công bằng xã hội, việc làm thỏa đáng và bền vững, trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động là những giá trị cốt lõi mà ILO luôn không ngừng phấn đấu.

Đề cập đến vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong chính sách lao động và an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng phong phú, sâu sắc và toàn diện. 

Những nội dung trong chính sách lao động và an sinh xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, thể hiện ở những điểm cơ bản như: Đảm bảo quyền tự do, quyền làm chủ của người dân; tôn vinh lao động; tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp và nâng cao trình độ cho người lao động; tiền lương và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; đảm bảo an toàn lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định... 

Những nội dung này cũng chính là những tiêu chuẩn lao động quốc tế được ILO xây dựng và thể hiện qua các công ước và khuyến nghị của ILO trong suốt 100 năm qua.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự gia tăng chuyển dịch lao động đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động. Nếu không có tầm nhìn, không có các bước chuẩn bị chủ động, cần thiết thì thời cơ của cuộc cách mạng sẽ bị bỏ lỡ và trở thành thách thức lớn hơn, mà cụ thể, trực tiếp nhất là dư thừa lao động thiếu kỹ năng mới.

Nhận thức được điều đó, Việt Nam xác định cần tập trung đổi mới giáo dục, đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường kỹ năng, khả năng tự học, khả năng thích ứng cho người lao động để sẵn sàng với những thay đổi, đòi hỏi mới còn rất khó lường của thị trường lao động.

Là một quốc gia đang phát triển, dù tốc độ tăng trưởng kinh tế trong mấy chục năm qua thuộc nhóm nhanh hàng đầu thế giới nhưng do xuất phát điểm thấp sau chiến tranh nên thu nhập theo đầu người của Việt Nam còn ở mức trung bình thấp. 

Mặc dù vậy, Việt Nam đã nỗ lực tập trung cho xóa đói giảm nghèo, thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ, Mục tiêu phát triển bền vững và đã đạt được những kết quả rõ nét, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Một trong những ưu tiên của Việt Nam là cải thiện chính sách an sinh xã hội, vì cuộc sống an lành của mọi người dân, mọi người lao động nhằm tạo ra môi trường lao động hấp dẫn hơn trong quá trình hội nhập quốc tế”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phương Anh