Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 01- 31/5/2019.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 hướng về các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng; các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng.

Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, doanh nghiệp; rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý ATVSLĐ; tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại chuyên đề về ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; tổ chức tự kiểm tra ATVSLĐ; các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

 Vụ sập giàn giáo Formosa Hà Tĩnh, năm 2015 khiến 13 người tử vong và 29 người bị thương. Ảnh: QT

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp/công trình xây dựng; chú trọng kiểm tra việc lập, phê duyệt kế hoạch tổng hợp về ATLĐ, biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ đối với các công việc, các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, công tác tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc theo Điều 77 Luật ATVSĐ.

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong năm 2018, cả nước đã xảy ra hơn 7.090 vụ tai nạn lao động, làm 622 người chết, 1.684 người bị thương nặng (so với năm 2017 giảm về số vụ và số người chết). Trong đó ngành Xây dựng chiếm 15% tổng số vụ tai nạn lao động, đứng sau là sản xuất vật liệu, dệt may và da giày.

Việc triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, đơn vị quản lý lao động với mục tiêu giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ tai nạn lao động trong ngành Xây dựng.

 TQ