Đối thoại chính sách Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực phân phối và logistics là chương trình định kỳ 02 năm một lần do Bộ Công Thương Việt Nam (đầu mối là Vụ Thị trường trong nước) và Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng của Hàn Quốc luân phiên tổ chức, bắt đầu từ năm 2013 cho tới nay.

Mục đích của đối thoại chính sách nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực phân phối và logistics. 

Thông qua các phiên đối thoại chính sách, Việt Nam đã học hỏi được những kinh nghiệm quý báu của phía Hàn Quốc trong việc xây dựng chính sách pháp luật để phát triển và quản lý ngành phân phối và logistics; đồng thời cũng giúp giúp các doanh nghiệp phân phối và logistics của hai nước tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư, mở rộng thị trường.

Tại Hội nghị đối thoại chính sách trực tuyến năm 2021, hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm và thiệu ứng dụng "scan sản phẩm Hàn Quốc" đến khách hàng và các nhà nhập khẩu của Việt Nam; thực trạng và chính sách phát triển hệ thống cửa hàng outlet tại Hàn Quốc.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng…) tại Hàn Quốc; tiêu chí phân loại trung tâm logistics; quy định và chính sách phát triển các loại hình trung tâm logistis tại Hàn Quốc.

Cũng như kinh nghiệm xây dựng và phát triển các trung tâm phân phối tổng hợp nhằm gắn sản xuất với phân phối lưu thông...

Phía Việt Nam cũng đã chia sẻ với phía Hàn Quốc về thực trạng phát triển ngành phân phối và logistics tại Việt Nam trong thời gian qua và những định hướng phát triển ngành trong thời gian tới.

Theo đó, để phát triển ngành phân phối và logistics theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, cần nâng cao vai trò của thương mại điện tử, chú trọng phát triển hạ tầng mềm, đặc biệt là đào tạo nhân lực trong ngành…

Lê Phương