Tại buổi lễ, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội DN TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày 3/7/2020, UBND TP đã chính thức công bố Chương trình Chuyển đổi số. Trong chương trình này, một hợp phần quan trọng của kinh tế số, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng các DN.

Hiệp hội DN TP xác định mục tiêu chuyển đổi số ở trong cộng đồng DN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đưa vào trong các hoạt động để đồng hành cùng DN, để làm sao DN thực hiện chuyển đổi số được nhanh, hiệu quả, đạt kết quả cao.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh cho hay, Chính phủ đã ban hành Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia vào ngày 3/6/2020. Sau khoảng 1 tháng, TP Hồ Chí Minh ban hành Chương trình Chuyển đổi số. Theo đó, xác định chuyển đổi số là một nội dung rất quan trọng, mang tính sống còn và tất yếu để chúng ta nắm bắt những lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo bà Trinh, việc thực hiện chuyển đổi số phụ thuộc vào yếu tố con người, thể chế và công nghệ. Bởi vì, chuyển đổi số là chuyển đổi toàn bộ hoạt động của chính quyền, nền kinh tế và của xã hội lên trên môi trường số. Do đó, để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả thì vai trò của người lãnh đạo của mỗi đơn vị đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện.

Trong các giải pháp mà Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho TP về chuyển đổi số là thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong chính quyền, chính quyền số sẽ cung cấp nhiều dịch vụ công để tạo môi trường cho các DN chuyển đổi số của mình như hóa đơn điện tử, hệ thống khai báo thuế điện tử... nhằm giúp DN chuyển đổi mô hình hoạt động từ mô hình truyền thống sang mô hình ứng dụng công nghệ.

Tuấn Nhật