Theo Bộ NN & PTNT, 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất thủy sản, chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo Bộ NN & PTNT, sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các địa phương, sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi, thủy sản nói riêng đạt được kết quả rất khả quan.

Cũng theo Bộ NN & PTNT, những tháng cuối năm 2021, sản xuất thủy sản, chăn nuôi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như mưa bão, thời tiết khí hậu diễn biến bất thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phát sinh dịch bệnh; cạnh tranh thương mại quốc tế khó lường. Đặc biệt là diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 làm gia tăng nguy cơ đứt gãy hàng loạt các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm chăn nuôi, thủy sản.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ, với phương châm vừa chống dịch quyết liệt, vừa phát triển sản xuất, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng của ngành Nông nghiệp năm 2021, Bộ NN & PTNT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung kiểm soát điều kiện sản xuất, chất lượng giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường, xác nhận mã số đăng ký cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; điều kiện cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có giải pháp cụ thể tổ chức triển khai các nội dung tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản và khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tạo điều kiện cho việc kiểm dịch động vật, vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật, các loại thuốc, vắc xin, thức ăn cho động vật và vật tư đầu vào phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và chuỗi sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; chủ động đề xuất phương án tổ chức giết mổ, cung ứng động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, bảo đảm phòng chống Covid-19 và an toàn dịch bệnh theo quy định.

Chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh Covid - 19 để đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 tại các cảng cá, các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; ưu tiên bố trí phương tiện, nhân lực, vật lực để thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại khu vực các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá đạt hiệu quả cao nhất.

Xem xét ưu tiên tổ chức tiêm vắc xin Covid - 19 cho lực lượng lao động và quản lý tại cảng cá, thuyền viên, lực lượng thú y để chủ động trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức các biện pháp phòng chống dịch và tổ chức sản xuất tại thực địa; chủ động kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tham gia hỗ trợ thu mua, vận chuyển, tạm trữ, đồng thời xem xét việc mở lại các chợ đầu mối, chợ dân sinh để tiêu thụ sản phẩm.

Chủ động thống kê các chuỗi sản phẩm thủy sản có sản lượng lớn (qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản...), phối hợp với các địa phương có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm để thiết lập và duy trì các kênh phân phối sản phẩm thủy sản, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản phẩm.

Bộ NN & PTNT cũng đề nghị các địa phương tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiếp tục đẩy mạnh phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ, nuôi cá tra các tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch sản xuất. Đồng thời phát triển sản xuất các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao (cá rô phi, nhuyễn thể, cá nước lạnh, cá biển ...) và các loài cá bản địa, đặc hữu để phát huy tiềm năng lợi thế tự nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Hướng dẫn và động viên ngư dân tổ chức khai thác thủy sản trên biển an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò thịt, dê thịt) đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thực phẩm, kể cả khi dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn ngư dân, người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai, bão, lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi xảy ra thiên tai...

Về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, Bộ NN & PTNT đề nghị đẩy mạnh việc tổ chức xây dựng các cơ sở, chuỗi chăn nuôi khép kín; cơ sở, vùng, chuỗi sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; tổ chức tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi; hướng dẫn cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học, tổ chức giám sát dịch bệnh chủ động tại cơ sở; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, tiêu độc tại các kh u vực nuôi và khu vực nguy cơ cao (như các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm...) để tiêu diệt các loại mầm bệnh ngoài môi trường...

Lê Phương