Theo đó, có chính sách hỗ trợ về đất đai, lãi suất vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường tái đàn và tăng đàn lợn; kịp thời công bố hết dịch khi đủ điều kiện để các cơ sở chăn nuôi tái đàn, tăng đàn đảm bảo an toàn sinh học; có chính sách hỗ trợ cụ thể cho việc tái đàn và tăng đàn.

Hoàn thiện thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi trong thời gian qua.

Đặc biệt là tổ chức thông tin, tuyên truyền chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Tính đến nay, tỷ lệ tái đàn lợn ở các tỉnh, thành phố đạt ở mức thấp so với thời điểm trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, tại Bắc Ninh, Lai Châu đạt 68%; Vĩnh Phúc đạt 67%; Vĩnh Long đạt 63%; Trà Vinh đạt 62%; các tỉnh, thành có tỷ lệ đạt dưới 60% là Tiền Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Bạc Liêu, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, An Giang, Hải Dương, Kiên Giang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn. Và Đồng Tháp chỉ đạt tỷ lệ tái đàn ở mức 21%.
Lê Phương