Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, 11 tháng năm 2020, TP đã thu hút được khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong đó, TP cấp 662 triệu USD của 464 dự án cấp phép mới và 1.245 triệu USD của 132 dự án bổ sung vốn đầu tư; số góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1.280 triệu USD.

Trong tình hình có nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, TP Hà Nội vẫn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các nhà đầu tư trên tinh thần đồng hành, cùng chia sẻ. Riêng tháng 11/2020, TP đã có 26 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 7 triệu USD; trong đó, có 24 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 2 dự án liên doanh, liên kết.

Bên cạnh đó, có 6 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 52 triệu USD.

Về tình hình đăng ký DN, 11 tháng năm 2020, TP Hà Nội có 24,6 nghìn DN đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký đạt 303,3 nghìn tỷ đồng, giảm 16%.

TP cũng đã thực hiện thủ tục giải thể cho 2.269 DN, tăng 20%; 10,1 nghìn DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 43%; 5.774 DN hoạt động trở lại, tăng 17%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Trước đó, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20/11/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,43 tỷ USD, bằng 83,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tỉnh Bạc Liêu dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 15,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt trên 3,8 tỷ USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư; TP Hà Nội đứng thứ ba với 3,2 tỷ USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư…

Xét theo số lượng dự án mới thì TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 865 dự án; TP Hà Nội đứng thứ hai với 470 dự án; tỉnh Bắc Ninh đứng thứ ba với 136 dự án... 

Hải Hà