Bộ GTVT cho biết, quý I/2021 giao chi tiết kế hoạch đầu tư với tổng số vốn 36.536,802/42.995,964 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2021 (bằng 85%); còn lại 6.469,181 tỷ đồng tạm thời chưa giao kế hoạch chi tiết do cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo thủ tục, điều kiện giao kế hoạch năm.

Dự kiến giải ngân 03 tháng đầu năm khoảng 5.794 tỷ đồng, đạt 16,4% kế hoạch giao và đạt 13,9% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

3 tháng đầu năm, Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch bảo trì năm 2021 cả 05 lĩnh vực đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và đã kịp thời triển khai các kế hoạch bảo trì ngay từ những ngày đầu năm để các cơ quan tập trung thực hiện.

Trong quý I/2021, sản lượng vận tải ước đạt 472,645 triệu tấn hàng, tăng 1,1%; ước đạt 1.012 triệu lượt hành khách, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2020; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 86,076 triệu tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 42,166 triệu HK.km; tăng 1,02% về luân chuyển hàng hóa và giảm 0,8% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2020 (riêng trong tháng 3/2021, sản lượng vận tải trớc đạt 153,57 triệu tấn hàng (tăng 1,05%); đạt 323,822 triệu hành khách (giảm 0,1%); luân chuyển 28,162 triệu tấn.km (tăng 1,12%) và 12,926 triệu HK.km (giảm 0,94%) so với tháng cùng kỳ năm 2021).

leftcenterrightdel
 

Quý I/2021, số vụ TNGT và số người bị thương giảm nhưng số người chết tăng so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: TQ

Quý I/2021, cả nước xảy ra 3.206 vụ, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với 3 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 263 vụ (giảm 7,58%), số người chết tăng 33 người (tăng 2,01%), số người bị thương giảm 183 người (giảm 7,12%) (riêng tháng 3/2020, cả nước xảy ra 851 vụ, làm chết 442 người và làm bị thương 638 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 250 vụ (giảm 22,71%), giảm 72 người chết (giảm 14,01%), giảm 150 người bị thương (giảm 19,04%).

TQ