Các DA chủ yếu tập trung chính vào lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ, y tế giáo dục và khu đô thị và công nghiệp. Trong số 18 DA được kêu gọi đầu tư thì có 04 DA đã được các nhà đầu tư quan tâm với tổng số vốn dự kiến là 6.600 tỷ đồng tập trung chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ.

4 DA gồm: DA khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn, có quy mô 42ha, với số vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng. Đây là DA đầu tư xây dựng khu đô thị tại vị trí khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn với các chức năng nhà ở, các công trình thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho khu đô thị; DA khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn quy mô 35,9 ha, với số vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, nhằm mục tiêu xây dựng khu đô thị với các hạng mục khu khách sạn, nghỉ dưỡng đạt xếp hạng 3-5 sao kết hợp trung tâm hội nghị với khu vui chơi giải trí, ăn uống, khu nhà ở thương mại, khu cây xanh; DA khu đô thị Cồn Két tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn có quy mô 45 ha và vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng; DA khu phức hợp Ba Đồn với quy mô 2,3 ha và số vốn đầu tư 500 tỷ đồng. DA xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng 3-5 sao với trung tâm thương mại, nhà ở liền kề (shophouse), dịch vụ vui chơi giải trí, cây xanh.

Ngoài 4 DA lớn trên, thị xã Ba Đồn cũng kêu gọi thu hút đầu tư 14 DA khác với tổng số vốn dự kiến là 2.270 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực du lịch, thương mại dịch vụ có 4 DA với tổng số vốn dự kiến là 1.150 tỷ đồng; lĩnh vực Y tế, giáo dục đào tạo là 3 DA với tổng số vốn dự kiến 550 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp là 4 DA với tổng số vốn dự kiến 430 tỷ đồng; lĩnh vực khác tổng số vốn dự kiến 140 tỷ đồng.

Được biết, đây là hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô đầu tiên tại thị xã Ba Đồn nhằm kêu gọi các nhà đầu tư đến với vùng đất hội tụ đầy đủ nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển đô thị và các lĩnh vực khác để hướng tới đưa thị xã Ba Đồn phát triển thành đô thị loại hai trong thời gian sớm nhất.

PV