Dự án đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 có tổng mức đầu tư hơn 438 tỷ đồng, với chiều dài tuyến đường hơn 39Km, được thiết kế theo quy mô đường cấp VI miền núi.

Điểm đầu tuyến tại Km195+300, Quốc lộ 32 (khu vực dốc Thẩm Lé, xã Nghĩa lộ, thị xã Nghĩa Lộ), Điểm cuối tuyến tại Km47+00 (vị trí hết địa phận xã Hát Lừu, tại điểm kết nối với đường nội thị thị trấn Trạm Tấu). Dự kiến công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Công trình đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 được khởi công xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vừa phá vỡ thế độc đạo của huyện Trạm Tấu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các xã Phình Hồ, Làng Nhì và Bản Mù đến trung tâm huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng giao lưu, đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bùi Bình