Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 gồm 2 hạng mục: Xây dựng cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch có chiều dài cầu khoảng 840m, chiều rộng cầu rộng 12m. Kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 với chiều dài hơn 14km, mặt cắt ngang nền đường rộng 12m. Điểm đầu tuyến tại vị trí giao cắt với quốc 10 thuộc địa phận xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, điểm cuối tuyến kết nối với đường tỉnh 333 trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng mức đầu tư dự án gần 1.335 triệu đồng, từ nguồn vốn thực hiện dự án ngân sách thành phố Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian thi công công trình từ tháng 2/2023 - 12/2024. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

Để dự án được triển khai thi công đúng tiến độ và có hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị Huyện Thủy Nguyên cùng với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định, không để xảy ra khiếu kiện, đặc biệt là đảm bảo về an ninh trật tự.

Các sở, ban, ngành của hai địa phương trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn và tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai thực hiện dự án; phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2024.

Kim Thành