Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, đến ngày 28/11, vốn đầu tư công năm 2022 toàn TP đã giải ngân được 25.020,5 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch.

Trong đó, cấp TP là 7.665 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch và cấp huyện là 17.376 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch.

Đối với các dự án cấp TP có 13 đơn vị giải ngân cao so với tỷ lệ giải ngân chung của toàn TP (49%) gồm: Ban Quản lý Thăng Long (100%) Ban Giao thông (65,1%); Ban Dân dụng (65,1%); quận Hoàng Mai (100%); quận Ba Đình (97,5%); Đống Đa (81%); huyện Đan Phượng (77,3%); Hoài Đức (58,1%).

4 đơn vị đến nay chưa giải ngân (tỷ lệ 0%) gồm: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Cục Hậu cần - Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị X03 - Bộ Công an.

Còn lại 24 đơn vị giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung của toàn TP, trong đó có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%: Sở Tài nguyên và Môi trường (0,5%); Bảo tàng Hà Nội (6,9%); huyện: Sóc Sơn (10,9%); Mê Linh (13,4%); Mỹ Đức (0,7%); Ứng Hòa (16,7%)…

Theo thống kê, vốn đầu tư công của TP năm 2021 kéo dài sang năm 2022 là 1.222 tỷ đồng, đạt 41,3% kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn tới giải ngân chậm. Trong đó khẳng định có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhất là các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; cũng như vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, thời gian qua, TP đã quyết liệt triển khai các giải pháp và các sở, ngành, địa phương cũng đều có cam kết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP vẫn đạt thấp so với mục tiêu đề ra, thậm chí đang thấp hơn bình quân chung cả nước, đây là điều đáng quan ngại.

Chủ tịch TP nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ít, các sở, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP và đây sẽ là tiêu chí để đánh giá tổng kết cuối năm của tập thể và cá nhân người đứng đầu.

Ông Thanh cũng yêu cầu, các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công…

Hải Hà