Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Hải bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 3 năm đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do các cơ quan, ban ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do, 2 công ty nói trên bị cấm tham gia đấu thầu vì đã kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong hồ sơ mời thầu khi tham gia dự thầu, vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung báo cáo, đề xuất của mình, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và giám sát việc chấp hành thực hiện của các đơn vị này.

Trước đó, ngày 2/12/2022 Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu gói thầu số 05, dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn qua thị trấn Lam Sơn đi Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

                                                                                     

Văn Thanh