Tỉnh Bắc Ninh có 5 dự án KCN mới được phê duyệt, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Gia Bình, huyện Gia Bình với quy mô hơn 300 ha; Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I với quy mô gần 250 ha.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Quế Võ III - phân khu 2 có quy mô hơn 208 ha; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cầu hạ tầng KCN Yên Phong II-A với quy mô hơn 150 ha và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gia Bình II, huyện Gia Bình, có quy mô 250 ha.

Cùng với việc thu hút đầu tư của hàng loạt các tập đoàn lớn trên thế giới như: Samsung, Canon, Nokia, Pepsico... tỉnh Bắc Ninh còn có các doanh nghiệp lớn trong nước tham gia đầu tư như Vinamilk, Vinasoy, Kinh Đô...

Theo thông tin từ Cục Thống kê, trong quý I/2021, mặc dù số lượng doanh nghiệp FDI đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh giảm nhưng tổng số vốn đăng ký tăng hơn 2 lần về so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 20/3/2021, toàn tỉnh đã cấp mới cho 29 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 242,4 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/3/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.653 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt xấp xỉ 20 tỷ USD.

Tỉnh Bắc Ninh cho biết, bám sát điều kiện thực tiễn, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư trong giai đoạn mới, theo hướng ưu tiên thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh liên kết và tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc tạo lập hình ảnh từ các doanh nghiệp FDI lớn.

Hải Hà