Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài 9 tháng năm 2020 đạt trên 28% so với tổng dự toán được Chính phủ giao. Con số này cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 nhưng so với tổng mức giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 thì vẫn còn thấp và chậm so với dự toán giao.

Trong tình hình chung như vậy, tỷ lệ giải ngân các dự án sử dụng vốn vay của WB cũng chưa được như kì vọng. Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Xuân Thảo - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, WB là nhà tài trợ lớn cho Việt Nam.

Hiện nay tổng vốn vay WB đã cam kết cho 36 chương trình, dự án đang triển khai 7.369,5 triệu USD, trong đó 33 khoản vay đã ký hiệp định với số vốn vay 6.589 triệu USD, 03 khoản vay mới đàm phán đã được phía IDA phê duyệt nhưng chưa ký hiệp định với số vốn vay 506 triệu USD. Trong danh mục này, 8 khoản vay sẽ kết thúc giải ngân năm 2020, 10 khoản vay sẽ kết thúc giải ngân năm 2021.

Về giải ngân, theo dự toán vốn năm 2020 của phía Việt Nam (tính từ ngày 1/1 tới ngày 30/9/2020), trị giá giải ngân vốn WB (theo phương thức trực tiếp và tạm ứng vào tài khoản đặc biệt) tăng 55% so với trị giá giải ngân 9 tháng năm 2019. Còn theo cách tính của WB dựa trên năm tài khóa 2021 (tính từ ngày 1/7/2020) có 18/36 khoản vay chưa giải ngân, dẫn đến tỷ lệ giải ngân theo cách tính của WB (số giải ngân/tổng vốn vay cam kết) năm 2021 là rất thấp.

Theo bà Thảo, tính đến 30/9/2020 có 34 dự án/tiểu dự án vay WB đề xuất trả lại kế hoạch vốn năm 2020 với tổng số kế hoạch vốn đề xuất trả lại bằng 34,6% tổng dự toán được giao của các dự án vay WB.

Trần Quý