Sở Xây dựng cho biết sẽ rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án chung cư, nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội trong năm 2022 với quy mô gần 14.000 căn hộ.

Đơn vị sẽ rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 6 dự án chung cư với quy mô 2.928 căn hộ; trong đó gồm 2 dự án xây dựng lại chung cư cấp D (quy mô 360 căn), 4 dự án xây dựng lại nhà chung cư của giai đoạn trước, đã thực hiện tháo dỡ, đang hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng.

Hai dự án nhà lưu trú công nhân nằm trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp với quy mô 1.760 căn (tương đương 3.620 chỗ ở) cho công nhân, người lao động thuê cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư đối với 4 dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, quy mô 3.347 căn. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 6 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại đã hoàn tất bồi thường và đã có hạ tầng kỹ thuật, quy mô 5.946 căn hộ.

Các dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn của doanh nghiệp để bồi thường và đầu tư xây dựng sẽ được đơn vị kiến nghị các sở ngành và UBND TP hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan về chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng để các dự án sớm khởi công trong năm 2022.

Đinh Mười