Đối với các dự án sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch, để làm rõ trường hợp nhà đầu tư đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đối với đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch có thuộc trường hợp thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến hướng dẫn trường hợp các dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch.

Đối với đất của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa, để làm rõ trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đối với đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa có thuộc trường hợp được xem xét quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất và đấu giá công khai theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018; Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan sớm xem xét, có hướng dẫn xử lý đối với các khu đất do các doanh nghiệp đã được cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng nay đề nghị quyết định chủ trương đầu tư để chuyển mục đích sử dụng đất.

leftcenterrightdel
 Nhiều kiến nghị quan trọng về quản lý, sử dụng đất liên quan tới đầu tư xây dựng nhà ở đã được UBND TP HCM trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét. Ảnh: TM

Về xử lý phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án nhà ở (đất xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch…), đối với quỹ đất có tổng diện tích dưới 1.000m2 do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án nhà ở (đất xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch…) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho UBND TP giao cho chủ đầu tư để chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện theo quy hoạch.

Đối với quỹ đất có tổng diện tích từ 1.000m2 trở lên, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho UBND TP thực hiện hoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất với diện tích tương đương, tập trung ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao lại cho nhà nước quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề liên quan tới thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư dự án nhà ở; về quy định chuyển tiếp đối với dự án chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp…

Tuấn Minh