Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên rà soát, tham mưu, thực hiện tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định của pháp luật đất đai. 

Để tiếp tục tăng cường xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, kiên quyết thu hồi đất của các dự án vi phạm nhằm đẩy nhanh việc đưa đất vào sử dụng có hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, tránh lãng phí đất đai, tại văn bản mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở TN&MT tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình có vi phạm. Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, đã hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng. 

Tổng hợp, lập danh sách các dự án, công trình có vi phạm để đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và gửi thông tin để đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Tổng cục quản lý đất đai. 

Đồng thời, rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, đánh giá nguyên nhân (khách quan, chủ quan) của việc không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm. Tập trung nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính (đầu tư, đất đai, xây dựng...) để đôn đốc chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện đầu tư, đưa đất vào sử dụng. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xuân Thống