Trong thời gian vừa qua, sự phát triển của thị trường bất động sản chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn yếu tố rủi ro, cơ sở dữ liệu, thông tin về bất động sản chưa đầy đủ, thiếu minh bạch. Công tác Tthanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

Tại một số địa phương đã xảy ra một số vụ việc, hiện tượng như doanh nghiệp triển khai việc kinh doanh bất động sản chưa đầy đủ điều kiện pháp lý, chuyển nhượng đất đai, kinh doanh bất động sản trái quy định; thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà, đất khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở pháp lý, gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Một số trường hợp trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm (có trường hợp cao bất thường có thể tạo tác động tiêu cực đối với thị trường nhà ở, bất động sản).

Thực hiện Công văn số 5370/BXD-QLNN ngày 24/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông, gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân.

Xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán đất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất, buông lỏng quản lý, vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý …

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp bất thường. Đánh giá tình hình kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng, giá đất, nhà ở, thị trường nhà ở, bất động sản trên địa bàn. Thực hiện việc quản lý, tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Văn Thanh