Chỉ thị được ban hành sau khi Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại dẫn đến tình trạng tranh chấp, đơn thư khiếu nại gay gắt, kéo dài qua một loạt cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bải trì phần sở hữu chung nhà chung cư của một số chủ đầu tư và ban quản trị tòa nhà.

Kết thúc đợt thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 18 kết luận thanh tra đối với 18 chủ đầu tư và 17 ban quản trị tại 24 nhà chung cư/cụm nhà chung cư; buộc 12/18 chủ đầu tư phải gửi vào tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định và quyết toán để chuyển ngay cho ban quản trị nhà chung cư với tổng số kinh phí bảo trì  hơn 344,96 tỷ đồng; buộc 5/18 chủ đầu tư trả lại 2.080 m2 diện tích lấn chiếm về cho cư dân (có giá trị khoảng 62,40 tỷ đồng), đã xử phạt vi phạm hành chính 8/18 chủ đầu tư 1,03 tỷ đồng. 18 kết luận thanh tra đã giải quyết dứt điểm rất nhiều kiến nghị, khiếu nại gay gắt của cư dân, góp phần ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Bộ Xây dựng đã tổng kết có 7 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tranh chấp, đơn thư khiếu nại gay gắt, kéo dài đó là:

 Nhận thức pháp luật, cách thức, thái độ làm việc và sự hợp tác thiếu thống nhất giữa chủ đầu tư và ban quản trị; chủ đầu tư đã tự ý thay đổi công năng, mục đích sử dụng, lấn chiếm, sử dụng các phần thuộc sở hữu chung; chủ đầu tư chậm tổ chức hoặc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu không thành công nhưng không có văn bản đề nghị UBND cấp xã, phường tổ chức.

Chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư không thống nhất được các phần diện tích, nhất là phần diện tích mà chủ đầu tư giữ lại, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; chủ đầu tư không bàn giao, chậm bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị; chủ đầu tư và ban quản trị chưa quyết toán số liệu (gốc và lãi) kinh phí bảo trì nhưng chủ đầu tư đã bàn giao và ban quản trị đã nhận số tiền kinh phí bảo trì.

Một số chính quyền cấp xã, phường, cấp quận, huyện xử lý chưa triệt để nhiều kiến nghị, tranh chấp tại nhà chung cư của địa phương mình.

leftcenterrightdel
Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 là một trong những chủ đầu tư có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Ảnh: TQ

Nhằm chấn chỉnh và giải quyết tình trạng trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (sau đây viết tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp cơ quan công an trên địa bàn để xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định; kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế và xử lý nghiêm chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 30/2021/NĐ-CP).

Tiếp tục thực hiện đầy đủ nội dung tại mục 4 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Chỉ đạo sở xây dựng tiếp tục nâng cao vai trò, chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo quy định tại khoản 2, Điều 85, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Tổ chức thanh tra chuyên ngành về nhà ở tại địa phương theo quy định tại khoản 3, Điều 176, Luật Nhà ở năm 2014, trong đó tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 55, Luật Thanh tra năm 2010.

Các trường hợp phức tạp, liên hệ với Thanh tra Bộ Xây dựng để được hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành theo quy định điểm b, khoản 1, Điều 18, Luật Thanh tra năm 2010 và khoản 6, Điều 5, Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng.

leftcenterrightdel
 Cư dân các chung đòi quyền lợi kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư. Ảnh: TQ

Chỉ đạo UBND cấp huyện tiếp tục nâng cao công tác quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 85, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trong đó chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo Điều 48 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2016/TT-BXD) và khoản 22, khoản 25, Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BXD).

Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của ban quản trị nhà chung cư thì UBND cấp huyện khẩn trương kiểm tra và ban hành quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho UBND cấp xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 02/2016/TT-BXD và khoản 10 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm theo quy định tại Điều 49, Thông tư số 02/2016/TT-BXD và khoản 23, khoản 24, khoản 25 Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BXD.

Đối với chủ đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu quản lý, bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 109, Luật Nhà ở năm 2014, khoản 6, Điều 1, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP, Điều 36, Điều 37 và khoản 2, Điều 38, Thông tư số 02/2016/TT-BXD, khoản 17 và khoản 18, Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BXD.

Cụ thể: Có trách nhiệm mở 1 tài khoản thanh toán tại 1 tổ chức tín dụng để gửi có kỳ hạn đối với mỗi một dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhà chung cư để nhận kinh phí bảo trì do người mua, thuê mua nhà ở, phần diện tích khác và chủ đầu tư nộp theo quy định; sau khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho sở xây dựng nơi có dự án biết về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền; khi ban quản trị được thành lập thì bàn giao ngay kinh phí bảo trì cho ban quản trị theo quy định; sau khi bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm đóng tài khoản đã lập theo quy định của pháp luật và phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư đó biết để theo dõi.

Sử dụng kinh phí bảo trì phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Thông tư số 02/2016/TT-BXD; trường hợp tổ chức không thành công thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức họp hội nghị được ghi trong thông báo mời họp chủ đầu tư có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi có nhà chung cư để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BXD.

Bàn giao đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BXD và thống nhất với ban quản trị nhà chung cư lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì theo quy định tại khoản 6, Điều 36, Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Phối hợp với ban quản trị nhà chung cư để giải quyết các vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại khoản 8, Điều 38, Thông tư số 02/2016/TT-BXD…

Đối với ban quản trị nhà chung cư: Quản lý kinh phí bảo trì theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP, Điều 36, Thông tư số 02/2016/TT-BXD và khoản 17, khoản 18, Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BXD. Cụ thể: Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm mở tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do chủ đầu tư bàn giao; quản lý và phối hợp với chủ đầu tư để lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì. Sử dụng kinh phí bảo trì phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 4, Thông tư số 02/2016/TT-BXD…

leftcenterrightdel
Việc thiếu minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư đã dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại kéo dài. Ảnh: TQ

Bộ trưởng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 50 Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Phối hợp với Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ, tổng hợp những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Thanh tra Bộ, qua công tác thanh tra tổng hợp các bất cập của chính sách, pháp luật về nhà ở trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì để kiến nghị với lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu của tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 55, Luật Thanh tra năm 2010. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với những vụ việc phức tạp về công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì cho Thanh tra Sở Xây dựng của các địa phương. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhà ở trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì của sở xây dựng, chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18, Luật Thanh tra năm 2010.

Trần Quý