Đà Nẵng:

Hợp nhiều thửa đất và công khai quỹ đất kêu gọi đầu tư

Cập nhật: 10/08/2019 17:35

(Thanh tra) - TP Đà Nẵng sẽ hợp thửa các lô đất tái định cư nhỏ thành các lô đất lớn và tiến hành công khai quỹ đất để kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

Hợp nhiều thửa đất và công khai quỹ đất kêu gọi đầu tư
Quỹ đất ngày càng khan hiếm nhưng vẫn còn nhiều lô đất bỏ hoang ở TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng cho biết, vừa đã ban hành văn bản triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về việc qui hoạch, đầu tư các dự án (DA) trên địa bàn TP.

UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác hợp thửa các lô đất tái định cư thành các lô đất lớn hơn và công khai quỹ đất để kêu gọi, xúc tiến đầu tư, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 8/2019.

Trước tình trạng những lô đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện DA đầu tư nhưng các chủ đầu tư không sử dụng, Sở TN&MT cũng đã có thông báo về việc xem xét thu hồi theo qui định.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp (gồm đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất thương mại, dịch vụ) nhưng không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong DA đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa là vi phạm pháp luật về đất đai.

Sở TN&MT đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương triển khai đưa đất vào sử dụng, tránh gây lãng phí đất, đầu cơ đất, không lành mạnh trong thị trường bất động sản.

Trong thời gian đến, Sở TN&MT sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc kiểm tra và xử lí nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm quy định.

Quảng Thân – Ngọc Phó