Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu văn bản cho Chủ tịch UBND tỉnh hủy kết quả sơ tuyển và thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các dự án, trong đó có Dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Khu dân cư phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/2/2016.

Theo quy hoạch được duyệt, diện tích đất nhà ở chia lô là 40.892,3m2, chưa được bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định (thiếu 8.178,4m2 đất nhà ở xã hội). Hiện tại, Dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa đã có 2 đơn vị trúng sơ tuyển là Công ty TNHH BNB Hà Nội và Công ty Cổ phần Khai thác Việt Nhật Đức.

Theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 3/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hồ sơ mời thầu, mục tiêu của dự án quy định tại hồ sơ mời thầu sơ tuyển được phê duyệt là đầu tư xây dựng khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao môi trường sống khu dân cư, khai thác quỹ đất thương mại tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Bồi thường và giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước…

Để tháo gỡ khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, trong đó có Dự án Khu dân cư phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa thiếu quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu biện pháp tháo gỡ. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc không bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí không đủ quỹ đất 20% và dự kiến thay thế tại địa điểm khác trên địa bàn TP Thanh Hóa. Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản phản hồi thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành không đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Văn Thanh