Kiên Giang:

Chấm dứt việc tạm dừng phân lô, tách thửa, chuyển mục đích đất tại Phú Quốc

Cập nhật: 12/03/2020 15:51

(Thanh tra) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã có văn bản chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc. Đây được coi là tin vui của các nhà đầu tư đang đầu tư bất động sản tại Phú Quốc.

Chấm dứt việc tạm dừng phân lô, tách thửa, chuyển mục đích đất tại Phú Quốc
UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc. Ảnh: Chu Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Phú Quốc liên quan tới việc chấm dứt hiệu lực Công văn 651 ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về việc tạm dừng phân lô, tách thửa trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

Nhằm đảm bảo tính pháp lý trong công tác quản lý đất đai và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hiệu lực Công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15/11/2018 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Yêu cầu UBND huyện Phú Quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng các sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện việc phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 2/3/2020, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang đã ký thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tuấn Minh