Hiện nay, huyện Việt Yên có 9 dự án khu đô thị, khu dân cư đang được triển khai, tập trung ở thị trấn Bích Động, Nếnh, khu Đình Trám-Sen Hồ, xã Hồng Thái, Tăng Tiến… Đáng nói là, một số dự án đã được chấp thuận đầu tư khá lâu nhưng đến nay chính quyền vẫn gặp khó khăn trong GPMB. 

Đơn cử, tại dự án khu dân cư số 6, trên tuyến đường tỉnh 295B, xã Hồng Thái có quy mô khoảng 3,36ha. Ngày 26/1/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hùng làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến giữa năm 2018 chỉ có 2 hộ nhận tiền với diện tích 266m2, tương đương 70 triệu đồng. Qua nhiều lần vận động, thuyết phục, gần đây nhất mới có 37/68 hộ gia đình có đất thuộc chỉ giới thu hồi nhận tiền.

Trường hợp khác là, Dự án Khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. Dự án được UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận đầu tư, giao Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư. Ngay sau khi được chấp thuận, chủ đầu tư đã nhanh chóng làm các thủ tục triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc bồi thường GPMB chậm do cách hiểu chưa đúng của một số người dân về các cơ chế chính sách của tỉnh, Nhà nước. Một số hộ dân có đơn thư gửi các cấp, ngành của tỉnh, Trung ương thể hiện không đồng ý việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án.

Bên cạnh việc đối thoại, giải đáp thắc mắc của người dân, UBND tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần khẳng định việc triển khai dự án đảm bảo đúng theo quy định pháp luật và các nội dung công dân khiếu nại là không có cơ sở.

Mới đây, trực tiếp lãnh đạo UBND huyện Việt Yên tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, giải thích rõ ràng với đại diện các hộ gia đình, cá nhân các thôn Hoàng Mai 1, 2, xã Hoàng Ninh có đất nông nghiệp trong chỉ giới thu hồi để xây dựng dự án Khu B, khu đô thị Đình Trám-Sen Hồ, huyện Việt Yên (giai đoạn 2).

Lãnh đạo UBND huyện Việt Yên nhấn mạnh, chủ trương xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới là chủ trương đúng đắn, nhằm mục tiêu phát triển đô thị, đảm bảo các điều kiện cần thiết tiến tới huyện Việt Yên trở thành thị xã trước năm 2025. Việc triển khai GPMB để thực hiện dự án là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Dự án khu đô thị mới là dự án của Nhà nước. Trình tự thực hiện phải đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho rằng, nguyên nhân các dự án thường gặp vướng mắc do nhân dân đề nghị tăng giá bồi thường GPMB khi thu hồi đất. Diện tích đất trong phạm vi dự án có lịch sử phức tạp, manh mún, hệ thống hồ sơ quản lý của các xã, thị trấn và thôn thiếu đồng bộ, gây khó khăn khi quy chủ sử dụng đất.

Người dân có đất bị thu hồi còn có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng, đòi hỏi ngoài chế độ, chính sách. Một số trường hợp chưa hợp tác trong quá trình kê khai, ký xác nhận hồ sơ và nhận tiền đối với phần diện tích đã ký xác nhận về diện tích. Bên cạnh đó, còn trường hợp chủ đầu tư chưa quyết tâm, phối hợp có lúc thiếu chặt chẽ với địa phương trong quá trình GPMB cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh.

Trong buổi làm việc với huyện Việt Yên về tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đã nhấn mạnh, huyện Việt Yên cần tập trung cao hơn nữa cho công tác bồi thường GPMB, làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để người dân di dời, giải quyết những tồn tại về giao đất ở kinh doanh dịch vụ. Thiết lập hồ sơ chặt chẽ, tổ chức kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công khi cần thiết.

Về phía các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBND huyện và các xã, thị trấn; chuẩn bị đầy đủ kinh phí chi trả GPMB. Triển khai thi công ngay khi có mặt bằng và chịu trách nhiệm về những nguyên nhân chậm tiến độ do chủ quan từ phía doanh nghiệp. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và huy động vốn. Sớm hoàn thành các dự án, mang lại hiệu quả, động lực phát triển đô thị và kinh tế xã hội cho huyện Việt Yên.

Thiết nghĩ, để đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện dự án, tỉnh Bắc Giang cần quyết liệt trong chỉ đạo đến các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động để người dân tin tưởng, có cách hiểu đúng về đường lối, chính sách phát triển đô thị, qua đó tạo tiếng nói chung và sự đồng thuận của người dân với chủ trương đúng đắn của địa phương. 

Thanh Hoa