Để giải quyết dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ XDCB mới theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã (Tây Hồ, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Ba Vì và Sơn Tây) tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và bố trí vốn năm 2015 để xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015, tuyệt đối không phát sinh nợ XDCB mới theo đúng phương án các đơn vị đã xây dựng, báo cáo UBND TP.

Đối với huyện Phúc Thọ, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ chịu trách nhiệm toàn diện (trước pháp luật và HĐND, UBND TP) việc xây dựng phương án, triển khai thực hiện và bố trí vốn xử lý hết nợ XDCB từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm toàn diện (trước pháp luật và HĐND, UBND TP), chỉ đạo UBND các xã xây dựng phương án, triển khai thực hiện và bố trí vốn xử lý hết nợ XDCB từ nguồn vốn ngân sách xã, đảm bảo các đơn vị xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ mới theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP.

Về nguồn vốn trả nợ XDCB, từ nguồn vốn XDCB TP phân cấp cho các quận, huyện, thị xã năm 2015, nguồn đấu giá đất trên địa bàn, nguồn kết dư ngân sách, thưởng vượt thu và nguồn vốn huy động khác (ngoài ngân sách) của các quận, huyện, thị xã trong năm 2015.

Sau khi giao kế hoạch năm 2015, các quận, huyện, thị xã báo cáo phương án xử lý nợ chính thức (do Chủ tịch cấp huyện ký) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 10/1/2015 để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 15 đơn vị cấp huyện (và cấp xã thuộc huyện) xây dựng phương án trả hết 100% nợ trong năm 2015; có 3 đơn vị xây dựng phương án chưa trả hết nợ là huyện Phúc Thọ (còn 68,5 tỷ đồng thuộc trách nghiệm ngân sách huyện); huyện Sóc Sơn (còn 27,3 tỷ đồng thuộc ngân sách xã), huyện Ba Vì (còn 20,9 tỷ đồng thuộc ngân sách xã).

Trần Quý