Phạm vi, ranh giới, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc các xã Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Thịnh thuộc huyện Đông Sơn. Phía bắc giáp Quốc lộ 47, phía Nam giáp đường sắt Bắc Nam hiện trạng và đường sắt cao tốc dự kiến, phía Đông giáp đườn vành đai phía Tây TP Thanh Hóa, phía Tây giáp đường Đông Sơn 3 theo quy hoạch vùng huyện Đông Sơn và xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Tổng diện tích nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khoảng 1.600 ha, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cập nhật vào đồ án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa được duyệt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung, đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật liên quan.

Bản đồ quy hoạch chung phát triển đô thị ở Thanh Hóa đến năm 2040. Ảnh: VT

Mọi chi phí nghiên cứu quy hoạch do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời chịu trách nhiệm chi trả và không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Sơn có trách nhiệm phối hợp, triển khai, hướng dẫn Công ty này thực hiện theo quy định.

Được biết, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (TP Thanh Hóa mở rộng), đến năm 2040. Theo đó, đô thị Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, đô thị tỉnh lỵ phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực... 

Theo phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thanh Hóa và toàn bộ địa giới hành chính huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 232,64 km2.


 

Văn Thanh