Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường BĐS; kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, phát triển nhà ở; tổ chức công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư phát triển hạ tầng; các dự án BĐS đã được phê duyệt; các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá BĐS để thu lợi bất chính.

Sở Xây dựng khẩn trương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án kinh doanh BĐS có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở có trách nhiệm kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá BĐS... sai sự thật để trục lợi trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, BĐS và đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp để phòng ngừa, hạn chế tình trạng này.

Công an tỉnh có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh BĐS của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang cũng được yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát đối với hoạt động cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh BĐS và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hang.

UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng theo định kỳ; khẩn trương tổ chức lập chương trình phát triển đô thị và hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị cho từng đô thị trên địa bàn; xây dựng lộ trình kế hoạch phát triển đô thị và nhà ở 5 năm và hằng năm; công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án; các thông tin về điều kiện kinh doanh, chuyển nhượng các dự án.

Đối với quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp mới, các địa phương phải dành quỹ đất cho phát triển nhà ở cao tầng và các khu chức năng, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, dịch vụ, bãi đỗ xe... theo đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án BĐS trên địa bàn. Trường hợp phát hiện vi phạm, các địa phương xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh BĐS trên địa bàn có trách nhiệm công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, các địa phương cần tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Hoàng Long