Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với các dự án, công trình không mang tính đặc thù, khẩn cấp, khuyến nghị chủ đầu tư điều chỉnh giãn tiến độ hoặc tạm ngưng thi công xây dựng, nhằm hạn chế tập trung đông người tại các công trình, hạn chế thi công ca đêm nếu không có yêu cầu đặc biệt.

Hạn chế số lượng công nhân tập trung tại các sàn công tác, đảm bảo tối đa không quá 20 người trong một ca; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi làm việc, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn, rửa tay theo quy định...

Tổ chức đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình; đo thân nhiệt cho nhân công tại công trình; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên đề nghị báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương.

Rà soát công nhân lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo cho UBND quận, huyện nơi công trình xây dựng, tổ chức cách ly theo quy định…

Các quy định trên được Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn TP chấp hành nghiêm trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4 hoặc đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP…

Tuấn Minh