Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch về phát triển và quản lý sử dụng nhà, đất ở phục vụ tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo đến 2025, vừa được ban hành.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2019 - 2020, TP triển khai thực hiện 301 dự án trọng điểm, với tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khoảng 19.100 trường hợp.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, sẽ triển khai thực hiện 226 dự án trọng điểm, với tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khoảng 24.900 trường hợp.

Quan điểm của UBND TP Hồ Chí Minh là công tác tái định cư phải được xem xét giải quyết một cách toàn diện, không chỉ giải quyết nhà ở mà cần phải đảm bảo không gian sống phù hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội.

Tái định cư phải gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn hoặc phục hồi thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di dời, tái định cư.

Để phát triển và quản lý sử dụng nhà, đất ở phục vụ tái định cư, thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội với quy mô khoảng 20.000 căn để phục vụ cho các đối tượng thu nhập thấp, các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP.

Đồng thời, rà soát, bố trí quỹ đất cũng như sử dụng nguồn vốn ngân sách thu được từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới có nghĩa vụ thực hiện điều tiết 20% quỹ đất phục vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền, để phát triển nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.

TP Hồ Chí Minh sẽ không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng mới nhà ở phục vụ tái định cư, mà chủ yếu sử dụng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để bố trí tái định cư.

Đối với những dự án có diện tích thu hồi đất lớn, dự án phát triển đô thị tại khu vực trung tâm, chủ đầu tư thực hiện dự án phải đảm bảo quỹ nhà phục vụ tái định cư tại chỗ.

Hữu Lý