Ngày 10/10/1989, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 843/BXD-TCLĐ thành lập Công ty Phát triển nhà và đô thị trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Ban Quản lý công trình nhà ở đường 1A. Từ đây, một doanh nghiệp mới của ngành xây dựng được hình thành, tuy với thời gian không dài nhưng trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển đã tạo ra dấu ấn, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình phát triển đô thị nước nhà.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch HĐTV HUD cho biết, trong suốt 30 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn với mô hình phát triển khác nhau, bằng tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, phát huy nội lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từ Công ty Phát triển nhà và đô thị những ngày đầu, phát triển lên thành Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị năm 2000, làm nòng cốt thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị trong giai đoạn 2010 - 2012, rồi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hiện nay, HUD luôn là một tên gọi thân quen, một thương hiệu đáng tin cậy, một đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới với những thành quả quan trọng và có những đóng góp đáng ghi nhận trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, đồng hành với công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.

Trong 30 năm qua, HUD đã xây dựng hàng chục khu đô thị lớn đáp ứng nhu cầu nhà ở của các phân khúc: Cao cấp, trung cấp và bình dân - nhà ở xã hội.

Phát biểu tại kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được trong 30 năm qua của tập thể lãnh đạo, nhân viên và người lao động của HUD, đồng thời yêu cầu HUD tiếp tục phát huy những thành tụy đã đạt được, khắc phục những hạn chế để ngày các có nhiều sản phẩm tốt phục vụ khách hàng, xứng đáng là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Trong giai đoạn mới, trước những cơ hội mới và thách thức mới, đề nghị HUD tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hoá đã được phê duyệt; thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, khả thi để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức Đảng và đảng viên, vai trò của các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp” - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu.

TQ