Tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra ngày 2/11/2017, ông Hà Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh khẳng định, UBND TP Vinh sẽ sớm giải phóng mặt bằng (GPMB) để bàn giao cho Cty Trang Anh thực hiện D.A. Thế nhưng, đến nay, công tác GPMB vẫn “giẫm chân tại chỗ”?

Văn bản số 452/UBND-TNMT ngày 23/1/2018 của UBND TP Vinh gửi Báo Thanh tra cho thấy, việc triển khai GPMB cho D.A diễn ra rất chậm. Đến ngày 22/1/2018, UBND TP Vinh mới có Thông báo thu hồi đất số 48/TB-UBND và Công văn số 449/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh đề nghị thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho Cty Trang Anh.

Theo Thông báo thu hồi đất số 48/TB-UBND, UBND TP Vinh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì, phối hợp UBND phường Trung Đô, chủ đầu tư (Cty Trang Anh) triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng, đảm bảo đúng quy trình và thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng thời gian quy định.

Sau khi UBND TP Vinh ra Thông báo thu hồi đất số 48/TB-UBND, ngày 24/1/2018, Cty Trang Anh đã có Tờ trình gửi UBND TP Vinh với nội dung, thửa đất mà hộ ông Phan Trọng Nguyên đang sử dụng đã được đền bù theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 26/8/2005 của UBND TP Vinh với số tiền 302.662.300 đồng, chi phí hoạt động bồi thường là 3.000.000 đồng. Trong đó, phần kiốt của gia đình ông Nguyên là con rể của ông Phụng mượn để cải tạo làm phòng hát karaoke được đền bù 32.020.180 đồng (sau này Cty Trang Anh trả thêm 5.000.000 đồng để dỡ chuồng gà, tổng hai lần Cty Trang Anh trả là 37.020.180 đồng). Phần kiốt của gia đình ông Phụng là 270.602.120 đồng.

 Ngày 3/7/2008 bà Xuân vợ ông Phụng (đã chết), đã có đơn trình bày với UBND phường Trung Đô xin nhận số tiền đã được Hội đồng bồi thường TP phê duyệt là 302.622.300 đồng, chủ đầu tư đã giao đủ số tiền nêu trên cho bà Xuân.

 Theo ông Nguyễn Võ Biểu - Giám đốc Cty Trang Anh, căn cứ vào Quyết định số 2328/QĐ-UBND về bồi thường GPMB của UBND TP Vinh phê duyệt ngày 26/8/2005, phần tài sản có trong danh mục đền bù áp giá đã được Hội đồng áp giá tính từ năm 2005, nay đã sử dụng thêm 13 năm nữa. Vậy tỉ lệ tính khấu hao như thế nào? Phần cơi nới sau khi có quyết định đền bù thì gia đình con rể bà Xuân tự tháo dỡ.

Còn phần tiền đền bù 37.020.180 đồng mà bà Xuân đã nhận nhưng chưa bàn giao đất, kính đề nghị Hội đồng đền bù TP tính toán cho Cty số tiền chi phí lãi phát sinh theo lãi suất quá hạn của Ngân hàng Nhà nước từ năm 2008 đến 2018 là 10 năm để bù cho chi phí thiệt hại của chủ đầu tư. Vì đây là tiền vay của ngân hàng để chi phí cho các khoản đền bù.

Đến bao giờ Cty Trang Anh mới được giao đủ mặt bằng để triển khai D.A? Câu hỏi này xin được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Xuân Đường.

Trần Quý