Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đang trong quá trình tiến hành các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư

Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đang trong quá trình tiến hành các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư (Ảnh: Báo dầu tư)

Theo đó, để đạt được mục tiêu ký kết tài liệu dự án trong tháng 11/2014 và đóng gói tài chính trong tháng 3/2015, đơn vị này mong muốn UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các bộ ban ngành liên quan hỗ trợ trong việc thuê tư vấn luật quốc tế, thúc đẩy nhanh việc thảo luận hoàn thiện các tài liệu dự án, cũng như giúp đỡ các hoạt động dự án ở Thanh Hóa để hoàn chỉnh báo cáo đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường...

Hiện tại, Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đang trong quá trình tiến hành các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư cũng như triển khai các lĩnh vực tài chính, tài liệu dự án với các bên liên quan,…

Đơn vị chủ đầu tư đã thành lập Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 tại Thanh Hóa và dự định sẽ chuyển đổi từ công ty phát triển dự án này sang Công ty BOT, tiếp tục thảo luận với Tổng thầu EPC và các nhà cung cấp, vận chuyển than để phát triển Dự án.

Sỹ Chức (Báo Đầu tư)