Trước đó vào ngày 16/11/2018, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành 8 quyết định về hủy công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Cty CP VIPICO và 7 trường hợp tương tự.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đều được UBND TP phê duyệt Phương án đấu giá, Quy chế đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất TP ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản và niêm yết, công khai thông tin cho người tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá; trong đó có quy định rõ về điều kiện tham gia đấu giá (người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện tài chính để thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá), trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá; đồng thời quy định phân kỳ thời gian nộp tiền trúng đấu giá thành 2 đợt để hỗ trợ người trúng đấu giá (đợt 1 nộp 50% trong vòng 30 ngày theo Thông báo của cơ quan Thuế và đợt 2 trong vòng 60 ngày tiếp theo phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá còn lại) và quá thời hạn thanh toán mỗi đợt thì hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền đặt cọc nộp ngân sách.

Các phương án đấu giá, quy chế đấu giá được phê duyệt theo đúng quy định và phù hợp với thực tế tình hình thị trường bất động sản (giá cả thị trường bất động sản biến động nhiều, nếu không áp dụng quy định tại điểm d, Khoản 5, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ để quy định hủy kết quả đấu giá thu hồi tiền đặt cọc, ràng buộc trách nhiệm của người trúng đấu giá phải kịp thời nộp đủ tiền vào ngân sách, thì sẽ tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân khi trúng đấu giá, kéo dài thời gian nộp tiền, đầu cơ để chọn thời điểm tìm người chuyển nhượng lại thu chênh lệch hoặc từ chối nộp tiền khi thị trường giảm giá mà không thực sự có nhu cầu triển khai thực hiện dự án).

Về hủy công nhận kết quả đấu giá khu đất ký hiệu A20 (vị trí 4 mặt tiền các đường Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế và đường quy hoạch 15m, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, có tổng diện tích là 11.489,5m2, gồm 7.658 m2 đất ở và 3.829 m2 đất thương mại dịch vụ), cơ sở xử lý cụ thể như sau:

Ngày 27/6/2017, ông Đặng Quốc Việt đại diện Cty CP VIPICO nộp phiếu đăng ký đấu giá khu đất trên; trong đó đã cam kết: “Trường hợp trúng đấu giá thì sẽ thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá theo thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn theo thông báo của cơ quan Thuế… mà tôi không nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định thì bị hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt trước nộp ngân sách”. Nội dung này cũng thể hiện tại Biên bản bán đấu giá.

Thực tế, sau khi trúng đấu giá, Cty CP VIPICO không thực hiện đúng cam kết của chính đơn vị và Thông báo của Cục Thuế TP khi chỉ nộp 50% tiền trúng đấu giá vào ngân sách đúng thời hạn, số tiền 50% còn lại (thời hạn nộp chậm nhất là ngày 19/12/2017), Cty đã có văn bản gửi Cục Thuế TP ngày 22/11/2017 và gửi UBND TP ngày 17/12/2017 xin chậm nộp nhưng không được Cục Thuế TP và UBND TP thống nhất.

Đến ngày 9/2/2018, Cty nộp đủ số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất còn lại và tiền chậm nộp tự xác định vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng (TP không thu tiền, kể cả tiền chậm nộp khi đơn vị đã trễ hạn).

Với tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/ 2016 của Chính phủ, quá trình giải quyết vụ việc, UBND TP đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận cũng như báo cáo Bộ Tài chính, Thường trực HĐND TP, Thường trực Thành ủy để tìm giải pháp hỗ trợ.

Tuy nhiên, căn cứ Hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất, Phương án đấu giá, nội dung cam kết của chính các đơn vị, cá nhân tham gia đấu giá tại Phiếu đăng ký đấu giá, Biên bản đấu giá và quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, UBND TP đã thống nhất ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá đối với khu đất A20 nêu trên theo đúng quy định, thu hồi tiền đặt cọc nộp ngân sách Nhà nước và hoàn trả lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà Cty đã nộp.

Đối với 7 trường hợp tương tự: Cùng ngày 16/11/2018, UBND TP cũng đã ban hành 7 quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 7 trường hợp khác đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan Thuế và cam kết của chính các đơn vị tham gia đấu giá gồm: Cty TNHH Vận tải biển Trường Sinh; ông Nguyễn Xuân Trung; ông Nguyễn Kỳ Thành; bà Trần Thị Hai; ông Bùi Xuân Cường và bà Nguyễn Thị Oanh; ông Lê Chí Anh và bà Trần Thị Hiền; ông Phạm Hữu Cường.

Như vậy, việc xử lý hủy kết quả đấu giá 8 trường hợp nêu trên được UBND TP thực hiện theo đúng quy định tại điểm d, Khoản 5, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Phương án đấu giá, Quy chế đấu giá, cam kết của chính các đơn vị, cá nhân tham gia đấu giá để đảm bảo khai thác hiệu quả tài sản công, thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Nếu không hủy kết quả đấu giá thì UBND TP sẽ vi phạm Quy chế đấu giá, Hợp đồng đấu giá tài sản, cam kết của các đơn vị tham gia đấu giá, trong đó có Cty CP VIPICO; sẽ dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của các cá nhân khác tham gia đấu giá. 

Mặt khác, từ thời điểm Cty CP VIPICO không nộp đủ tiền đến nay, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu vực này có biến động tăng rất lớn, nếu không quyết định hủy kết quả đấu giá thì UBND TP không những vi phạm các quy định, cam kết nêu trên mà còn phải chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại, thất thoát ngân sách rất lớn có thể xảy ra.

Hiện nay, UBND TP đang chỉ đạo Dự thảo Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; trong đó vẫn tiếp tục quy định tạo điều kiện cho người trúng đấu giá được nộp tiền thành 2 đợt trong 90 ngày nhưng quá thời hạn thanh toán thì vẫn xử lý hủy kết quả đấu giá để đảm bảo kịp thời thu tiền trúng đấu giá tài sản vào ngân sách, hạn chế các trường hợp trung gian, môi giới không đủ năng lực tài chính, tham gia đấu giá để tìm người bán lại nhưng không tìm được thì chậm nộp hoặc từ chối trúng đấu giá, bỏ tiền đặt cọc (Cty TNHH MTV VIPICO không có tham gia đấu giá khu đất có ký hiệu A20, mà đơn vị tham gia đấu giá là Cty CP VIPICO).

Các khu đất, lô đất đã hủy kết quả trúng đấu giá theo 8 trường hợp nêu trên sẽ được UBND TP xem xét có kế hoạch tổ chức đấu giá lại theo kế hoạch thu ngân sách các năm sau, không xử lý công nhận trúng đấu giá cho người bỏ giá thấp tiếp theo, theo đúng quy định.

N. Phó