Chiều ngày 23/7, UBND TP và Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội thông tin việc thu hồi sổ hồng đã cấp cho các hộ dân tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn TP của Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biện và Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bemes đầu tư hoặc hợp tác đầu tư trên địa bàn.

"Trong quá trình kiểm tra, rà soát với một số dự án đã được cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, Sở Tài nguyên Môi trường đã phát hiện sai sót, nhầm lẫn trong việc cấp giấy chứng nhận một số tầng xây dựng không đúng quy hoạch, chuyển đổi công năng, xây dựng vượt tầng.

Vì vậy, từ đầu năm 2019, Sở đã chủ động ban hành quyết định thu hồi lại giấy chứng nhận đã cấp cho các hộ dân ở các tầng có sai phạm ở dự án nêu trên", Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Lê Tự Lực cho biết.

Sau khi dư luận phản ánh, ngày 16/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường dừng ngay việc thu hồi sổ hồng của các hộ dân và chủ động liên hệ với Bộ Tài nguyên Môi trường để xin hướng dẫn.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở này đã quyết định dừng việc thu hồi sổ hồng của các hộ dân, đồng thời thành lập tổ liên ngành kiểm tra, rà soát dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội chưa được cấp sổ.

Thời gian tới, trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, xử lý vi phạm liên quan theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, sẽ xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người đã mua nhà ở (bao gồm cả các trường hợp tại các dự án có vi phạm) theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.

Tại buổi thông tin, phóng viên đặt một loạt câu hỏi liên quan đến vấn đề này. 

“Ngoài vấn đề liên quan đến chủ đầu tư thì trách nhiệm của các cán bộ có liên quan đến việc tham mưu, ký cấp sổ hồng sẽ được xử lý như thế nào? Việc bố trí các cán bộ từng tham mưu, ký quyết định cấp sổ hồng cho người dân làm tổ trưởng các tổ kiểm tra, xác minh có khách quan không?”, báo chí nêu.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nói, với nội dung thu hồi, liên quan chỉ đạo của Bộ thì đại diện UBND TP Hà Nội đã thông tin rõ. Và trong thông báo đã nói rõ, hiện nay, các cơ quan điều tra, thanh tra đang thực hiện.

“Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra, thanh tra thì Thường trực Thành ủy sẽ chỉ đạo UBND TP thực hiện các kết luận đó. Sau đó, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tham mưu cho TP tiếp tục việc xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua tại các chung cư, đặc biệt, với các chung cư có sai phạm. Cơ bản sẽ tháo gỡ cho người dân", ông Định trả lời.

Phóng viên tiếp tục nhắc lại câu hỏi và cho rằng, nội dung trả lời của lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường chưa cụ thể, chưa đúng nội dung câu hỏi.

"Tôi đã trình bày, hiện nay, cơ quan điều tra đang thực hiện nhiệm vụ, sau khi có kết luận cụ thể của cơ quan điều tra, chỉ đạo của TP, chúng tôi sẽ cung cấp tiếp các thông tin", ông Định nói. 

H.Giang