Theo đó, với mức tăng giá điện bình quân 8,36% cùng tác động của thời tiết nắng nóng làm tăng nhu cầu sử dụng điện đã làm chỉ số giá điện sinh hoạt liên tục tăng từ tháng 3 đến nay.

Theo thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), 5 tháng đầu năm, tổng số phí thu tại 61 dự án BOT giao thông trong cả nước đạt gần 5.666 tỷ đồng. Tổng lưu lượng xe qua các trạm trong 5 tháng đầu năm là gần 112.447.000 lượt xe các loại. Việc công khai số tiền thu phí và lưu lượng xe nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin, đồng thời giám sát, minh bạch nguồn thu.

Dẫn đầu thị phần xuất khẩu thép xây dựng là các sản phẩm thép của công ty Pomina với tỷ lệ tiêu thụ nội địa đạt xấp xỉ 480.000 tấn, xuất khẩu tăng 12% so với cùng kỳ. Pomina cho biết, việc áp dụng công nghệ hiện đại đã giúp nhà máy đầu tư sản xuất dàn cán 500.000 tấn/năm, luyện phôi 800.000 tấn/năm. 

T.Uyên