Số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 6 tháng đầu năm là 12.203 DN, các DN này sẽ hoạt động kinh doanh trở lại sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng. 

Số DN đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 24.423 DN, trong đó có 5.507 DN hoàn tất thủ tục giải thể và 18.916 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.  

Trong số 54.501 DN thành lập mới có số vốn đăng ký là 427.762 tỷ đồng, tăng 20% về số DN và tăng 51,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: DN tăng 21,7%; vốn tăng 22,3%).
 
Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2016 là 1.202.486 tỷ đồng, bao gồm: Tổng số vốn đăng ký của DN đăng ký thành lập mới là 427.762 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn là 774.724 tỷ đồng. 
      
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân/DN trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2016 là 645,1 nghìn lao động, giảm 0,97% so với cùng kỳ năm trước. 

Số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước với 18.916 DN. Ảnh: TQ

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 là 14.902 DN, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số hết sức khích lệ, cho thấy niềm tin của cộng đồng vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố. (So sánh 2015/2014: DN quay trở lại hoạt động tăng 2,2%).
 
Tuy nhiên, số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước với 12.203 DN, số DN này sẽ hoạt động kinh doanh trở lại khi hết thời hạn tạm ngừng. 

Số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước với 18.916 DN.
 
Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước là 5.507 DN, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (so sánh 2015/2014: DN giải thể giảm 0,9%).

Những con số này cho thấy, cộng đồng DN vẫn chưa thoát khỏi những khó khăn nhất định, mặc dù số DN thành lập mới và số DN quay trở lại hoạt động có chiều hướng gia tăng, đòi hỏi Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cần có thêm những chính sách thuận lợi cho cộng đồng DN. Mặt khác, cộng đồng DN cũng cần có những giải pháp phù hợp nhằm duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Trần Quý