Đặc biệt, năm 2020, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra vào những doanh nghiệp (DN) nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; DN có hoạt động liên kết chuyển giá; DN lỗ liên tục…, nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản lý thu thuế cho ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Thái Nguyên cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý; theo dõi sát sao việc kê khai thuế của các DN có số thu lớn...

Cùng với đó, Cục Thuế Thái Nguyên cũng đã quán triệt đến các chi cục thuế trực thuộc thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục về thuế tại cơ quan thuế và trên website của cục thuế; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế (NNT) được thực hiện kịp thời nhằm giảm bớt chi phí cho NNT, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho NNT; tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuế theo quy định cho NNT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng công tác thuế theo quy định trong toàn đơn vị.

Để công tác kê khai kế toán thuế được thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, Cục Thuế Thái Nguyên thường xuyên thực hiện đôn đốc NNT nộp tờ khai thuế tháng, quý, năm kịp thời đúng quy định. Đồng thời, đơn vị xử lý nghiêm đối với các trường hợp kê khai chậm, không kê khai, khai sai các chỉ tiêu khai thuế... Cơ quan thuế thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra chặt chẽ trước khi quyết định hoàn và sử dụng, quản lý quỹ hoàn thuế đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác rà soát nhập dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

PV