Tổng Giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu đã giới thiệu chiến lược phát triển và mục tiêu thu hút đầu tư của PVN cho các nhà đầu tư châu Âu.

Với mục tiêu thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển trên cơ sở Đề án Tái cấu trúc tập đoàn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVN đã tăng cường các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài để giới thiệu cơ hội đầu tư vào các dự án tiềm năng đang triển khai.

Tại hội thảo, bên cạnh việc quảng bá rộng rãi gần 40 dự án (D.A) xúc tiến đầu tư (XTĐT) trong 5 lĩnh vực cốt lõi, PVN đặc biệt nhấn mạnh một số D.A trọng điểm kêu gọi đầu tư từ châu Âu như: D.A Kho chứa LNG 1MTPA Thị Vải, D.A Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Hủa Na, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), D.A Cảng Phước An, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất và nhiều cơ hội đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp hàng đầu của PVN Index và PVN 10.

Các nhà đầu tư đến từ châu Âu cũng rất quan tâm đến các D.A mà PVN đang XTĐT, đồng thời mong muốn rằng có những buổi tiếp xúc tiếp theo để đi đến quyết định trong việc hợp tác đầu tư.

Đây là lần đầu tiên PVN tổ chức Hội thảo "Hợp tác đầu tư với PVN dành riêng cho các nhà đầu tư châu Âu". Trong thời gian tới, PVN sẽ đẩy mạnh hoạt động XTĐT tại chỗ đối với các thị trường khác.
 
Trần Quý