Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang, hai nhà đầu tư dự án này đều đáp ứng đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định. Tuy nhiên, dự án cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Nguyễn Đan Hậu Giang 2, mục đích sử dụng đất chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Đối với dự án mở rộng nhà máy bao bì carton King Group (huyện Châu Thành A), việc xin mở rộng dự án là không phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Do đó, hai dự án chưa đáp ứng điều kiện của Luật Đầu tư.

Về phía địa phương, đối với dự án cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Nguyễn Đan Hậu Giang 2, UBND TP Vị Thanh không có ý kiến và theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, nếu quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình. Do đó, xem như UBND TP Vị Thanh thống nhất với đề xuất dự án của nhà đầu tư.

Đối với dự án mở rộng nhà máy bao bì carton King Group, UBND huyện Châu Thành A cho rằng, vị trí thực hiện dự án được bố trí mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh và một phần diện tích đất giao thông. Qua rà soát quy hoạch, UBND huyện nhận thấy nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng này không ảnh hưởng lớn đến cơ cấu sử dụng đất và tổng thể phát triển không gian kiến trúc đô thị. Do đó, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND huyện thống nhất việc mở rộng quy mô dự án theo đề nghị của công ty.

Tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát kỹ quy hoạch sử dụng đất của hai dự án để có ý kiến chính thức, hướng dẫn, định hướng cụ thể cho nhà đầu tư thực hiện đúng quy định. Ngoài ra, trên cơ sở các văn bản đánh giá của Sở Xây dựng và của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát, cập nhật lại quy hoạch tất cả các dự án và có báo cáo để xin chủ trương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

Dự án cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Nguyễn Đan Hậu Giang 2 do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Đan Hậu Giang làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, diện tích trên 1,7ha, dự kiến thực hiện tại ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh.

Dự án mở rộng nhà máy bao bì carton King Group do Công ty trách nhiệm hữu hạn King Group làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư trên 91,3 tỷ đồng, diện tích trên 6.000m2, nhà máy dự kiến đặt tại ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Hiện trạng diện tích đất đề xuất sử dụng của cả hai dự án là đất lúa, đất trồng cây lâu năm và không có hộ dân nào bị ảnh hưởng bởi dự án.

Hồng Thái