Sáng ngày 30/10/2014, tại công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đầm Hà Động, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, nước đã tràn qua đập phụ từ 1,0m đến 1,5m đã làm cho đập phụ số 2 bị vỡ gây ngập lụt hạ du. Theo thông tin ban đầu, công trình do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2 làm chủ đầu tư, đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2011 và hiện do UBND huyện Đầm Hà quản lý. Trước sự việc nêu trên, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân vỡ đập, trong đó tập trung vào chất lượng đập và vận hành các cửa van trong quá trình xả lũ.

 Đồng thời Bộ xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng quản lý nhà nước về hồ đập thủy lợi chỉ đạo kiểm tra, rà soát các hồ đập thủy lợi trên cả nước, tập trung vào các hồ đập có khiếm khuyết về chất lượng, các hồ đập phải hạ mực nước hồ chứa dưới mực nước thiết kế và các hồ đập không đảm bảo khả năng xả lũ theo quy định.

Trần Quý