Với mục tiêu gỡ bỏ mọi rào cản, tạo động lực cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển, UBND tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; trong đó, có chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Chương trình này được tổ chức với từng chủ đề khác nhau, mang đến một diễn đàn mở để các nhà đầu tư, doanh nghiệp chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng. 

Các đề xuất, kiến nghị từ phía cộng đồng doanh nghiệp thường liên quan đến các lĩnh vực: cơ chế, chính sách của địa phương, Trung ương; tài nguyên, đất đai; tài chính, thuế; đầu tư kinh doanh; ngành nông nghiệp, lao động, bảo hiểm, ngân hàng... 

Từ thời điểm tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7/2016, đến nay, chương trình “Cà phê doanh nhân” đã nhận được trên hàng trăm lượt ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân cùng các địa phương. Qua đó, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã chủ động trao đổi cởi mở, thẳng thắn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để nắm bắt; từ đó, có biện pháp tháo gỡ. 

Ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam, thành phố Yên Bái cho biết đã tham gia đầy đủ chương trình “Cà phê doanh nhân” được tổ chức ở thành phố hay các huyện, thị. Mỗi câu hỏi, thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp đều được lãnh đạo tỉnh, sở, ngành trả lời xác đáng. Những nội dung thuộc thẩm quyền thì được giải quyết tại chỗ. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được tiếp thu, phản ánh đến các cấp lãnh đạo cao hơn. 

Trong các chương trình “Cà phê doanh nhân” đã được tổ chức, ngoài sự tham gia của các lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương còn có các chuyên gia đầu ngành được UBND tỉnh mời để giải đáp những thắc mắc và tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới đến các doanh nhân, doanh nghiệp. 

Bà Bùi Thị Sửu, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình, thành phố Yên Bái cho biết, qua mỗi chương trình đều có sự tham gia của các chuyên gia phổ biến rất cụ thể, dễ hiểu. Từ đó, giúp doanh nghiệp hiểu hơn về các chế độ chính sách về bảo hiểm, thuế, đất đai…”.

Theo đánh giá, qua các chương trình được tổ chức, với sự nỗ lực về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được triển khai; khuyến khích những lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

Tỉnh Yên Bái đã chú trọng tư vấn, hỗ trợ pháp lý về khởi nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được hiệu quả và lợi ích trong việc thành lập, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi doanh nghiệp nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có của tỉnh; tuyên truyền khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh trong chuyển đổi thành doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh lớn. 

Tính riêng năm 2019, tỉnh có trên 250 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp lên trên 2.100 doanh nghiệp; thành lập mới 95 hợp tác xã; đồng thời, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 55 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 17.200 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 170 triệu USD. 

Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết, chương trình “Cà phê doanh nhân” đã tạo sự tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương; đối thoại, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp trên tinh thần lắng nghe, đối thoại, hướng tới mục tiêu chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đón nhận tích cực và đánh giá cao. Qua đó, chương trình đã rút ngắn khoảng cách, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Qua hơn 3 năm thực hiện, chương trình “Cà phê doanh nhân” đã trở thành diễn đàn quan trọng để các doanh nhân bày tỏ kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Đây cũng là diễn đàn để các ngành, địa phương phổ biến những chủ trương, chính sách mới; trong đó, có chính sách về thuế, về đất đai… đến các doanh nghiệp. 

Chương trình được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đón nhận tích cực và đánh giá cao. Việc tổ chức thành công mô hình “Cà phê doanh nhân” thời gian qua đã rút ngắn khoảng cách, tạo sự gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình “Cà phê doanh nhân”, giải quyết tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp ngành, địa phương định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương về những kiến nghị của doanh nghiệp.

Một số chương trình có chủ đề phức tạp, cần mời chuyên gia có liên quan tham dự. Các sở, ngành, đơn vị chủ động mời chuyên gia thuộc lĩnh vực quản lý để phổ biến, hướng dẫn các chính sách, quy định mới của Nhà nước, của ngành. Đồng thời chia sẻ những cách làm hay, mô hình mới của các tỉnh vận dụng đối với tỉnh Yên Bái…

Việt Dũng - Hùng Cường